Aktuality

Nilský deník - závěrečná kapitola

V nočním boji jsme s použitím získaných amuletů (Nilský kříž, Scarabeus, Faraonův had, papyrus, kouzelný uzel, světlo) svrhli boha Ra a bůh Anup usedl na sluneční trůn. Jako spoluvládce přizval Bastet a Maat a egyptský lid jim vyjádřil úctu.

Dnes změříme své síly v egyptských hrách a večer zakončíme "Vzpouru egyptských bohů" tradičně slavnostním ohněm.

Příjezd autobusem v pátek 27.7. na vlakové nádraží Vršovice je plánován na 15:45-16:00.