Aktuality

Zprávy z Orion City

Již v neděli se osadníci Divokého západu rozdělili do oddílů. Pod vedením Makovice budou soupeřit Mustangové, pod vedením Elišky Ohniví banditi a pod vedením Kristíny Bang Bang. Všechny osady se v následujících dnech budou snažit v různorodých soutěžích a kláních získat co nejvíce orionků (peněz), aby si postupně mohly vystavět své vlastní městečko. Každopádně, jak znám jednotlivé sheriffy osad a jejich obyvatele, bude to boj do posledního dne. Zatím své síly poměřili v etapě nazvané Tetradry, kde předvedli schopnost týmové spolupráce a u sheriffů a jejich zástupců se jednalo o představení obzvláště zábavné.

Jinak si malí osadníci již v podvečer začali utužovat svou fyzickou zdatnost, kterou budou jistě potřebovat pro boje s bandity a indiány,  fotbálkem, přehazkou a házením létajícího talíře. Večer se pak začali učit tajné šifrovací jazyky, aby jejich taktika zůstala pro nepřátele nepoznána. Večer byl pak korunován úvodním slavnostním ohněm.

O další taktice a dovednostech se dozvíte zase příště.

Sheriff Orion City